Hãy về với Mác-Lê!

Mỗi khi hoa đào nở

Mỗi khi hoa đào nở
Lại thấy mấy ông già.
Bày búa liềm, cờ đỏ
Trên ti vi nhà ta
Bao nhiêu người ngán ngẩm
Thôi xuống cho dân nhờ.
Các ông vẫn diễn thuyết
Như mấy kẻ lên đồng
Rồi mỗi năm, mỗi vắng
Chẳng có mấy người nghe
Cờ đỏ buồn không thắm
Búa liềm gác bếp rồi.
Các ông vẫn ngồi đấy
Hạn chế đất nước này
Bầy sâu ngày đêm gặm
Chuột bọ đã đầy bình.
Năm tới đào lại nở
Mong không thấy các ông
Thứ chủ thuyết đã cũ
Hãy về với Mác - Lê

( Xin lỗi đã sửa bài thơ Ông Đồ Già - của nhà thơ Vũ Đình Liên )
Nguồn Internet

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More