Nhân Sự 20 C

Bùi Văn Bồng

Con hãy ráng lên giữ chức quyền
Cháu lo chạy chức nhớ “đầu tiên”
Các bác, các cô tình thân cả
Cụ nói vài câu giúp được liền
Cả chuyện nhà cửa xen bổng lộc
Cần biết khéo khôn chớ bỏ qua
Chăm lo cái chức cho bền vững
Chút hớ hênh thôi sẽ phiền hà
Coi tìm kẻ hở chui luật pháp
 hội đến tay phải giật nhanh
Cấu đây một chút, kia một mớ
Chọn đối tác “xôm” mới tiến hành
Chỗ đứng rất cần cho đánh quả
Cho tiền những chỗ đáng bịt che
Chúng nó có gan đòi kiểm túi
 cụ đây rồi dám máu me
Cái quyền cái chức lo bền vững
Chức vị ăn thua biết lót lo
Chủ chi cân đối đừng va đụng
Chốt được giàu sang tỉ phú… khò.
                                             BVB

---------
* Ghi chú: Đọc những chữ đầu câu, thành “Công thức nhân sự 20 C”:

Con Cháu Các Cụ Cả, Cần Chăm Chút, Coi Cơ Cấu, Chọn Chỗ Cho Chúng Có Cái Chức Chủ Chốt.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More