Ông Đồ Thời Sản

Những ông đồ ... tồi!
Nguyên Thạch
 

Năm xưa hoa đào nở
"Lại thấy ông Đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua..." (*)


Bây chừ đào chưa nở
Nhưng cả khối ông đồ
Vẽ bao nhiêu dự án
Càng vẽ, tiền càng vô.

 
Một thể chế tham ô
Sinh ra những ông đồ
Mà nay trong thời sản
Dân gọi là ma cô

 

Ma cô ở trung ương
Ma cô Huyện Tỉnh Phường
Ma cô trên quốc lộ
Ma cô khắp quê hương!.

 

Các ma cô ngồi vẽ
Nhiều dự án đắt tiền
Chúng ăn trên xương máu
Có cuộc sống như tiên.


Đất nước đầy nhiễu nhương
Nhìn dân thấy mà thương
Những ông đồ đầy khắp
Làng xã đến trung ương.

 

Những ông đồ hèn hạ
Vẽ hoa rồi vẽ lá
Với thái độ láu cá
Chúng cạp cả lai quần!.

 

Những ông đồ thời sản
Khốn nạn cùng hung hãn
Cùng mưu đồ bán nước
Khiến muôn dân ta thán!.

 

Lũ ông đồ hiếp dân
Da bọc xương gầy thân
Nhởn nhơ bầy vô cảm
Lương tâm ông đíu cần.

 

Những ông đồ thời đại
Dân nhìn quá sợ hãi
Hỡi ông Đồ nhân ái
Hồn ở đâu bây giờ?.

 
Nguyên Thạch
(*) Ông Đồ - Vũ Đình Liên 

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More