Thơ Trần Mạnh Hảo

Ru Hồn Hai Nghìn Cây Hà Nội

Ngủ đi hồn của cây ơi
Lấy dân làm gốc, chặt chơi hai ngàn
Dân oan rồi đến cây oan
À ơi lâm tặc đa đoan lộng quyền


Xin hồn cây ngủ thăng thiên
Tiếng cưa tiếng búa đang nghiền vòm xanh
À ơi tan nát thân cành
Ba trăm năm nữa chửa lành vết thương


À ơi Hà Nội tai ương
Máu cây loang mấy con đường thủ đô
Chặt cây hay chặt cơ đồ
Phá môi trường sống cơ hồ nội xâm


Hai nghìn cây chết thương tâm
Ngủ đi hồn của cây trầm ngát hương
Hỡi phường lâm tặc bất lương
À ơi chúng nó còn đương cầm quyền


Chặt cây dự án hốt tiền
Muôn nghìn cây đổ lời nguyền còn xanh
Ngủ đi hồn gỗ đoạn đành
Hai nghìn cây chết làm thành bão giông


Để tang Hà Nội Sông Hồng
Ngủ đi hồn của cây trồng trời xanh…


Sài Gòn 0 h 24’ ngày 22-3-2015
T.M.H.


GỌI HỒN CÂY HÀ NỘI
Thơ Trần Mạnh Hảo 

Gọi hồn cây Hà Nội Hai nghìn hồn chết oan Bị giết vì vô tội Lâm tặc là các quan

Hồn thần cây cổ thụ
Chết hồn cây thành ma
Chết rồi hồn không ngủ
Đi kêu oan từng nhà


Hồn cây không chỗ trú
Hà Nội thành tha ma
Hồn mượn gió bấc hú :
Sao chúng mày đốn ta ?


Hai nghìn hồn gào rú
Trong chớp giật mưa sa
Hồn cây hỏi lâm tặc :
Ta xòe mát bóng râm

Cho ô xy dưỡng phổi
Sao chúng mày vong ân
Hai nghìn cây tức tưởi
Chết bởi loài sát nhân


Gọi hồn cây cổ thụ
Vất vưởng khắp làng thôn
Hồn cây chưa siêu thoát
Chết oan không mồ chôn


Cơm nhạt cúng một bát
Xin vái hai nghìn hồn
Hồn có thiêng linh ứng
Vật chết phường quan ôn…


Thắp nhang cúng quả trứng
Xin hai nghìn hồn cây
Lòng thành hồn thiêng chứng
Xin hồn tụ trên mây

Che dùm dân nắng gắt

Hồn gỗ lim gỗ trắc
Hồn gỗ gụ, gỗ sưa
Xin cúng hồn bát nước

Hỡi hồn hết khát chưa ?

Bọn quan tặc chặt cây
Chúng kiêm nghề buôn gỗ
Còn rình rập ra tay

Giết mấy nghìn cây nữa
Xin hồn làm mây bay
Phóng sét vào chúng nó


Hồn có mắt thì ngó
Hồn có tai thì nghe
Lâm tặc vô văn hóa
Rồi quả báo cây đè


Đốt mười cân vàng mã
Khói ngút nhang Sông Hồng.

Hồn phù hộ dân giã
Gọi hồn lời bão giông …


Sài Gòn ngày 21-3-2015
T.M.H.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More