Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu thử nghiệm vắcxin Ebola

BBC


Ngày thứ Bảy Tổ chức Y tế Thế giới bắt đầu thử nghiệm rộng rãi vắcxin Ebola đang trong vòng thí nghiệm tại Guinea.

Bác sĩ  Marie-Paule Kieny, Phụ tá Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, nói với Thông tấn xã AP là tổ chức dự định “chủng ngừa loại vắcxin thử nghiệm này cho 10.000 người hay nhiều hơn nữa.”
Ông nói: "Nhà sản xuất cũng đang chế tạo thêm vắcxin, do đó nếu vắcxin tỏ ra hiệu nghiệm thì trong năm nay sẽ có thêm hàng triệu liều nữa.”

Vắcxin được chính phủ Canada sản xuất cách đây khoảng 10 năm nhưng ít được sử dụng vì lúc đó không có nhu cầu về loại vắcxin này.

Chiến lược chủng ngừa của Tổ chức Y tế Thế giới tại Guinea nhằm thiết lập một vùng trái độn chung quanh những trường hợp lây nhiễm Ebola trong tương lai để ngăn ngừa dịch bệnh lan rộng thêm nữa./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More