3 Luật Sư Hà Nội yêu cầu UBND TP giải trình vụ chặt cây

LS. Trần Vũ Hải: 

Sáng ngày 19/3/2015, ba luật sư Trần Vũ Hải, Nguyễn Hà Luân, Luật Sư Lê Luân đã gửi thư yêu cầu ông chủ tịch UBND TPHN ngừng ngay chiến dịch chặt hạ 6700 cây xanh trái pháp luật. Trưa ngày 20/3 ông chủ tịch đã ra lệnh ngừng chặt cây xanh. 

Hôm nay 2/4/2015, ba luật sư này cùng với hai luật sư Tran Thu Nam, Trương Chí Công đã đồng
ký tên yêu cầu UBND và Sở XD TP Hà nội giải trình về căn cứ pháp lý cho những hành vi chặt phá hầu hết cây cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi và thay thế toàn bộ cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh bằng cây "vàng tâm". Được biết nhiều luật sư khác sẵn sàng tham gia cuộc đấu tranh cùng những công dân khác để minh bạch hóa và xử lý những hành vi chặt phá cây xanh Hà nội trong thời gian qua, vi phạm Luật Thủ đô và Nghị định 24/2010.CP-NĐ của chính phủ về quản lý cây xanh đô thị. Rất mong nhiều công dân khác tiếp tục tham gia, đặc biệt các nhà báo, chuyên gia. VÌ MỘT HÀ NỘI XANH.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******
Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

VĂN BẢN YÊU CẦU GIẢI TRÌNH
Kính gửi:  -  UBND Thành Phố Hà Nội
                -  Sở Xây Dựng Thành Phố Hà Nội

- Căn cứ Khoản 1 Điều 28 Hiến pháp năm 2013 “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.” và Điều 43 “Mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường.”;

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Căn cứ Điều 13 Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/08/2013 của Chính Phủ về việc Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Thưa các Quý cơ quan! 

Chúng tôi – những công dân đang hành nghề luật sư ký tên dưới đây - cho rằng, việc chặt hạ hàng loạt cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua là trái Luật Thủ đô, Nghị định số 64/2010/NĐ-CP. Riêng với việc chặt hầu hết cây cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định là không nằm trong đề án đường sắt trên cao như thông báo của chính quyền Hà Nội. Việc chặt hầu hết cây xanh tại đường Nguyễn Chí Thanh và thay thế bằng một loại cây mà theo các nhà khoa học không phù hợp với đô thị khiến con đường từng được coi đẹp nhất Việt Nam này trở thành con đường hoang tàn, xấu xí.

Chúng tôi, thường xuyên đi trên hai con đường này nhận thấy bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ những hành vi chặt phá cây xanh, yêu cầu các Quý cơ quan giải trình những nội dung sau:

1. Việc chặt hạ hàng loạt cây cổ thụ tại đường Nguyễn Trãi dựa trên những cơ sở pháp lý nào, những quyết định cụ thể nào? Đề nghị cung cấp cho chúng tôi bản sao những văn bản đó.

2. Việc thay thế toàn bộ cây xanh đường Nguyễn Chí Thanh bằng cây “Vàng tâm” dựa trên những cơ sở pháp lý nào, những quyết định cụ thể nào? Đề nghị cung cấp cho chúng tôi bản sao những văn bản đó. Sở Xây dựng cho biết cây “Vàng tâm” thuộc danh mục sách đỏ VN, vậy tên khoa học của nó là gì, có nằm trong danh mục cây đô thị được trồng của Hà Nội không? Đề nghị cung cấp cho chúng tôi danh mục cây được trồng ban hành kèm theo Quyết định 19/2010/UBND ngày 14/05/2010 của UBND thành phố Hà Nội.

Do những tài liệu trên đều sẵn có tại các Quý cơ quan, nên chúng tôi trân trọng đề nghị Quý cơ quan sớm giải trình bằng văn bản cho chúng tôi trong năm ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu này.

Chúng tôi cử ông Nguyễn Hà Luân (số điện thoại: 0904 133 902), địa chỉ số 01 Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội là đại diện cho chúng tôi để liên hệ và nhận các văn bản từ phía các Quý cơ quan.

Những người yêu cầu ký tên 
Nguyễn Hà Luân
Trần Vũ Hải
Lê Luân
Trần Thu Nam
Trương Chí Công

1 comments:

Hoan hô 3 luật sư đi đầu.
Mong là cả Hà Nội không chỉ có 3 luật sư đang hành nghề.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More