Cuộc chiến giữa giai cấp vô sản và tư bản đỏ ở Kỳ Anh Hà Tĩnh

Bs Hồ Hải

Sau 85 năm dối trời, lừa dân đảng cộng sản đã lộ rõ bản chất cướp của mình qua những cuộc cướp, giết, hiếp, giờ thì chính với giai cấp của mình, ngay tại cái nôi Xô Viết Nghệ Tĩnh đã góp
công, góp của, góp cả xương máu để đảng cộng sản có ngày hôm nay.
0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More