Phải chăng mật ước Thành Đô đang hé lộ?!

Trần Quang Thành

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc 4 ngày viếng thăm Trung Quốc.
Tuyên bố chung khẳng định 4 tốt và 16 chữ mà Giang Trạch Dân đã ban phát cho những người cầm đầu Đảng Cộng sản Việt Nam từ Hội Nghị Thành Đô Tháng 9/1990 vẫn là  phương châm chỉ đạo cho mối quan hệ giữa hai nước, hai Đảng. Những văn kiện ký kết phải chăng đang hé lộ mật ước Thành Đô?! Quan hệ Việt Trung đang bị cạm bẫy và nguy hiểm?
Giáo sư Nguyễn Khắc Mai trong cuộc  trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã bình luận về chuyến đi Trung Quốc của Tổng bí  thư Nguyễn Phú Trọng như sau.
Mời quí vi theo dõi :

Đường link youtube : 

1 comments:

chẳng bao giờ có chuyện là một thời kì nô lệ mới, những thời lãnh đạo khác nhau lại có cách làm việc khác nhau, các người đừng phán bừa bãi rồi trở thành chuyện phù phiếm để cho thiên hạ họ cười, những cơ sở chẳng sắc đá thì sẽ thuyết phục được ai

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More