Bằng này an ninh để chặn MỘT người dân biểu tình yêu nước

Đây là cảnh các cán bộ đảng và công an an ninh bao vây nhà để ngăn cản MỘT người dân đi biểu tình ngày 18/5 vừa qua: 
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More