"Biểu tình mềm mại"

Sau đây là đoạn video ghi lại cảnh một buổi gọi là biểu tình vì tình trạng chủ quyền đất nước bị xâm phạm ở Biển Đông do nhà cầm quyền tổ chức. Ấn tượng lớn nhất trong buổi này là không biểu ngữ nào, bài hát nào, khẩu hiệu nào được phép nhắc đến Trung Quốc.
Những buổi biểu tình loại này đang phản ảnh chính xác quan điểm của giới lãnh đạo đảng CSVN về mức độ nghiêm trọng của quốc nạn mất dần đất nước.

Xin bấm vào nối kết dưới đây để xem:
https://www.facebook.com/photo.php?v=301022290060127
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More