Hòa Lan biểu tình phản đối Trung Quốc hiếu chiến xâm lấn Việt Nam


Cộng đồng Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản ở Hòa Lan biểu tình phản đối Trung Quốc hiếu chiến xâm lấn Việt Nam vào ngày 24-5-2014 ở trước toà đại sứ Trung Quốc ở Den Haag (Holland).
(xin xem các hình ảnh kế tiếp): 0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More