Đồng bào tại Đức sẽ biểu tình chống Trung Cộng

Thông báo khẩn v/v biểu tình chống Trung cộng

Ngày 02.05.2014, Trung cộng đã ngang ngược đặt giàn khoan dầu trong vùng lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam ở phía Nam đảo Hoàng Sa, bất chấp Công ước Quốc tế về Luật biển của Liên Hiệp Quốc. Đây là một hành vi xâm lược trắng trợn của bá quyền Bắc Kinh.

Nhằm lên án tập đoàn lãnh đạo cộng sản Hà Nội hèn nhát trước kẻ thù truyền kiếp của dân tộc, nhằm quyết liệt phản đối bè lũ xâm lăng từ phương Bắc đồng thời để thể hiện ý chí kiên cường bất khuất chống ngoại xâm của người Việt, Liên Hội Người Việt Tỵ nạn tại CHLB Đức phối hợp cùng Ủy ban Điều hợp Công tác Đấu tranh tại CHLB Đức, Tổ chức Sinh hoạt Người Việt Tỵ nạn tại CHLB Đức và Cộng đồng Người Việt Tỵ nạn Cộng sản tại Odenwald và Vùng Phụ cận trân trọng kính mời quí Đồng hương, quí Hội đoàn, quí Tổ chức, quí Đảng phái chống cộng tham gia cuộc biểu tình tuần hành trước
1) Tổng Lãnh sự quán Trung cộng tại Frankfurt am Main
Stressemannallee 19 - 60596 Frankfurt am Main


vào ngày thứ bảy 10.05.2014
từ 12 giờ đến 13 giờ 45
đồng thời tuần hành ra Roßmarkt và mít-tinh đến khoảng 17 giờ
                                                                             
2) Đại sứ quán Trung cộng tại Berlin
Märkisches Ufer 54 - 10179 Berlin
vào ngày thứ sáu 16.05.2014
từ 12 đến 14 giờ

 
Đối trước hiểm hoạ mất nước càng ngày càng lớn càng rõ và nhằm bảo vệ sự tồn vong của dân tộc, kính mong Đồng bào cùng các Tổ chức Chống cộng tập trung thật đông đảo tại các địa điểm biểu tình, tuần hành và mít tinh theo ngày giờ ấn định.

Đức quốc, ngày 08.05.2014
TM Ban Chấp hành Liên Hội Người Việt Tỵ nạn tại CHLB Đức
BS Trần Văn Tích
Địa chỉ liên lạc
Ông Trịnh Đỗ Tôn Vinh, E.mail : trinhdotonvinh@yahoo.de
Ông Trần Văn Các, E.mail : tvcac@aol.com
Ông Nguyễn Thanh Văn, E.mail : vanhaminh09@gmail.comvanhaminh09@googlemail.com
Ông Phạm Công Hoàng, E.mail : oavdhpc@aol.com
Ông Lê Trung Ưng, E.mail : hongthuy467@t-online.

1 comments:

Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng : Dám "tự mình" NÁI tầu ngầm "ki-nô" ra kình-chiến với tàu "Nạ".

Đồng - bào ta trong cũng như ngoài nước đều gọi hắn ta là:Tên chích dạo lớp 3 trường nàng.
Thế mà hôm nay khi bọn giặc TẦU xâm-lược biển-đông của nước ta
Thì chỉ có Tên chích dạo lớp 3 trường nàng : Dám "một mình" NÁI tầu ngầm "ki-nô" ra kình-chiến với tàu "Nạ".
Hiện nay tầu ngầm "ki-nô" do Thủ Tướng "Nái" thì đang bám rất-sát ở độ sâu "vừa tầm với ống Xã Phân Bắc" của tàu cọng ???

Tuy Nà Thủ Tướng không biết CHỮ / nhưng Thủ Tướng cũng muốn "Nàm" một Yết-Kiêu thứ 02.

Chỉ có khác là: Yết-Kiêu thì dùng chính sức mình để lặn xuống nước để " đục lũng đáy thuyền" của bọn giặc xâm-lược, để rồi bị bắt & khi bị bọn giặc hỏi cung thì Ông ta nói rằng:
Ở nước NAM (V-N) người TÀI như ta thì có ít, nhưng GIỎI hơn "ta" thì có rất nhiều !!!

Còn hôm nay Thủ Tướng bám sát ống tiêu nói: Đảng ta_ Lú như ta thì ít, nhưng NGỐC hơn ta thì lắm-lắm ??? hay là : Đảng ta "chỉ HÈN" với giặc nhưng lại rất "ÁC" với dân ???

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More