Paris biểu tình chống Trung Cộng xâm lược

Ngày Thứ Bảy 24/5/2014, biểu tình trước Tòa Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam tại Rue Boileau, Paris 16, kéo dài 2 tiếng rưỡi đồng giờ. Đây là lần đầu tiên trong vòng 30 năm qua cảnh sát Pháp đã đồng ý cho đoàn biểu tình tụ tập ngay gần cạnh tòa Đại Sứ CSVN, chỉ cách độ 20m trong khi trước đây họ bắt phải đứng cách xa ít nhất 100m.  Cuộc biểu tình diễn ra rất khí thế dù có lúc trời mưa.
Đằng sau bên trái đoàn người biểu tình, khuất sau mấy cái cây, là tòa ĐS CSVN./.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More