Paris sẽ biểu tình chống Trung Quốc xâm lược

Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn CS tại Pháp

Đồng bào tại Pháp sẽ biểu tình ngày 17-05-2014 để chống Trung Quốc xâm lăng Việt Nam và lên án CSVN "hèn với giặc, ác với dân". Sau đây bản thông báo về cuộc biểu tình này. BBT-WebVT

1 comments:

VN đang nghiêm túc đi theo định hướng của Nông Đức Mạnh.
"Quạ tha thì mất, chó liếm thì còn."
Đó là định hướng xã hội chủ nghĩa theo chỉ đạo của Nông Đức Mạnh.
Thực tế chúng ta đã thấy,từ chiến dịch Điện Biên Phủ cho đến chiến dịch Hồ Chí Minh, nằm trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mĩ là do sự chỉ đạo & sự giúp đỡ của Đảng cộng sản, nhân dân TQ mà Đảng cộng sản VN đã thừa nhận trên mọi thong tin ghi nhớ công ơn đó ở trong và ngoài nước ai cũng biết điều này. Vì vậy TQ có chiếm toàn bộ Biển Đông, Đảng cộng sản VN ém nhẹm các thong tin đi, thi có mất Biển Đông, Đảng vẫn còn giữ được ghế lãnh đạo về mặt đất liền này. Nếu Đảng cộng sản VN học theo đường lối của Nhật Bản & Philipin thì mất ghế của Đảng hay sao???!!! Nhớ rằng, cái ghế quan trọng hơn chủ quyền đất nước & quan trọng hơn trang sử vàng của dân tộc để lại mấy nghìn năm.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More