Ai nhục hơn ai?

Nguyễn Hoàng Thanh Tâm

DienDanCTM

1 comments:

tụi cộng sản làm gì biết nhục.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More