HÍ QUẸ: Triển lãm gì kế tiếp?

Hí Quẹ - DienDanCTM


2 comments:

Báo cáo Thủ Trưởng triển lãm quá thành công.
** Hìhìhì, thành công là đúng rồi, vì các đồng chí cao cấp là những người có tầm nhìn xa và hiểu rộng vuông tròn!

Triễn lãm đã mở cửa tới 4 ngày lận.
** Rất đáng tiếc vì 4 ngày thì quá ngắn, vì những nhân dân ở xa không thể đến xem được.

Tớ nghĩ là phải tổ chức thêm ?
** Đúng đó đồng chí.

**Thế thì sẽ triển lãm công nghệ giàn khoan vĩ đại của TQ nhé ?
Thủ Trưởng đúng là Bậc Vĩ Nhân, vì cái giàn khoan vĩ đại của TQ là việc hiện tại và do đó nhân dân ai cũng muốn biết , muốn xem để học hỏi và từ đó thì nhân dân sẽ mau mắn đến xem. Song song đó thì chúng ta cũng sẽ hưởng được ân huệ của người bạn TQ. Chỉ một việc làm cỏn con mà chúng ta đạc được lòng dân và lòng bạn thì còn gi hay hơn. Thực hành ngay đi Thủ Trưởng.


Tôi ghê tởm 4 chữ: cải cách ruộng đất. Vì với tôi thì những nông dân (đồng hương miền bắc gọi là điạ chủ) miền Bắc hoàn toàn không có tội tình gì cả. Tuy nhiên nhiều nông dân đã bị đem ra đấu tố và xử tử hình ngay tại chổ. Gia đình của những nông dân nầy thì bị quản thúc. Những nông dân khác thì bị kết án tù đày lâu năm và gia đình của họ cũng bị kềm chế như những gia đình của thành phần nông vừa nêu trên.
Những đau thương trên đây đã làm cho tình tương thân, tương ái trong một vùng nông thôn không còn, vì không ai tin ai cả.
Sự thù hận giữa nông dân nói riêng và với chính quyền nói chung thì là thực tế trong cuộc sống hàng ngày.
Từ những nguyên nhân trên nên với tôi thì đây là một chính sách ngoại lai vô nhân với mục đích thâm độc là gieo đau thương thù hận giữa các nông dân nói riêng và với chính quyền VN nói chung.
Và rồi họ chỉ đổ dầu vào lửa trong vai trò: Ngư ông đắc lợi.

Mong rằng nhà nước VN hiện nay nên lấy bài học CCRĐ thời xưa để tránh cảnh cải cách theo tính toán ngoại lai hiện nay và ngày mai.
Ngoài ra nên lấy nhân bản làm kim chỉ nam cho chính sách nội trị. Đó là vì dân và do dân.
Xa hơn nữa là một quốc gia với đa đảng phái chính trị. Được như thế thì VN sẽ độc lập, hạnh phúc, hưng thịnh và trường tồn.Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More