Thư Ls Lê Quốc Quân gửi Nguyễn Quang Thạch

Nguyễn Xuân Diện

Lời dẫn của Nguyễn Quang Thạch:

Luật sư Lê Quốc Quân gửi cho tôi từ trại giam. Anh Quân cứ yên tâm, dăm năm nữa thì trẻ em nông thôn Việt Nam sẽ được đọc nhiều sách như trẻ con nhà trung lưu của Hà Nội.
Mong anh sớm ra để thỉnh thoảng chúng ta đàm đạo về sách, khai trí kiến quốc và đẩy nhanh tiến trình sách hóa giáo xứ.

Cám ơn Lê Quốc Quyết đã chuyển thư cho tôi.

Tễu bình: Người như vậy, nét chữ như vậy, tấm lòng như vậy mà bắt bỏ tù thì không thể hiểu nổi chế độ này cần những người như thế nào!?

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More